Výpočet velikosti

Septik plastový - stanovení velikosti

K hrubému stanovení velikosti – septiku možnou použít údaje z odst. 5.4 ČSN 75 6402, vzorce z odst. 7.4.3 uvedené normy.

Znečištění odpadních vod přitékajících na čistírnu (event. septik) je možno orientačně stanovit podle počtu ekvivalentních obyvatel a specifických znečištění na jednoho ekvivalentního obyvatele (dále EO).

Počet ekvivalentních obyvatel se vyčíslí jako podíl celkového a specifického znečištění vyjádřených v BSK5 produkovaných za den.

Pro výpočet počtu ekvivalentních obyvatel se používá hodnota 60 g specifického znečištění BSK5, produkovaného jedním obyvatelem za den (populační ekvivalent) – viz tab. 3 ČSN 75 6402 BSK5 = biochemická spotřeba kyslíku.

 

Popis septik | Funkce septiku | Způsob osazení| Výpočet velikosti septiku

 

Hranaté plastové septiky Kruhové plastové septiky
 septik PSH-4  

 

velikost 1 až 4 ekvivalentní obyvatele

 

  septik PSK-2   velikost 2 až 3 ekvivalentní obyvatele
septik PSH-6

 

velikost až 6 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-4 velikost až 4 ekvivalentní obyvatele
septik PSH-8

 

velikost až 8 ekvivalentních obyvatel

 

septik PSK-8 velikost 8 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-10

 

velikost až 10 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-10 velikost 10 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-12

 

velikost až 12 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-12 velikost 12 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-16  

 

velikost až 16 ekvivalentních obyvatel

 

septik PSK-16  velikosti 16 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-22

 

velikost až 22 ekvivalentních obyvatel