Popis septiku

Septik plastový je samonosný a je přepážkami rozdělen na 3 komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Před odtokovým potrubím septiku  je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty.

Přítok a odtok septiku je možno uspořádat dle přání zákazníka, připojovací potrubí je v základním provedení o průměru DN 125 a DN 150. Dimenze potrubí lze upravit dle požadavku zákazníka.

Pro zjednodušení manipulace je septik opatřen závěsnými oky.

Technologický komínek septiku umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu pomocí autocisterny.

Odpadní voda do septiku je přívodním kanalizačním potrubím přivedena do první komory septiku.
V první komoře septiku dochází k hrubému předčištění. Pomocí směsi enzymů a bakterií dochází k rozkladu organických látek v odpadních vodách a k usazování kalu.

Z první komory septiku protéká odpadní voda přes separační přepážku do druhé komory. Ve druhé komoře septiku dochází k sedimentaci jemného kalu.

Přes další separační přepážku teče odpadní voda z druhé komory septiku do třetí komory, kde je instalováno odtokové potrubí, odkud je vyčištěná odpadní voda odvedena ze septiku.

 

 

Popis septik | Funkce septiku | Způsob osazení| Výpočet velikosti septiku

 

 

Hranaté plastové septiky Kruhové plastové septiky
 septik PSH-4  

 

velikost 1 až 4 ekvivalentní obyvatele

 

  septik PSK-2   velikost 2 až 3 ekvivalentní obyvatele
septik PSH-6

 

velikost až 6 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-4 velikost až 4 ekvivalentní obyvatele
septik PSH-8

 

velikost až 8 ekvivalentních obyvatel

 

septik PSK-8 velikost 8 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-10

 

velikost až 10 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-10 velikost 10 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-12

 

velikost až 12 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-12 velikost 12 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-16  

 

velikost až 16 ekvivalentních obyvatel

 

septik PSK-16  velikosti 16 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-22

 

velikost až 22 ekvivalentních obyvatel