Septik

 
 

 

 

Potřebujete-li žumpy, septiky, jímky - postačí kliknout na tyto odkazy.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. vyrábí septiky, žumpy, jímky a další výrobky.

NEZÁVAZNOU POTÁVKU ODEŠLETE ZDE - klik

Septik plastový

celoplastový tříkomorový slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod pro malé zdroje znečištění.

Septik plastový

je vhodný k likvidaci splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, pensionů a horských chat.

Výhody plastového septiku:

• Vysoká životnost
• Bezobslužný provoz
• Žádná elektroinstalace
• Nízké pořizovací náklady
• Zaručená vodotěsnost
• Jednoduchá montáž
 

 

Septik

se zejména hodí tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.
 

Za septik je vhodné zařadit ještě další stupeň čištění – zemní pískový filtr nebo biologický dočišťovací filtr (doporučujeme).

Možnosti použití septiků – vždy po předchozím souhlasu referátu ŽP OkÚ v daném regionu v rámci vodoprávního řízení.

Celoplastové septiky (kruhové + hranaté) jsou vyrobeny svařováním polotovarů desek, stěnových prvků event. návinů z polypropylenu (dále PP).

Septik plastový je samonosný a je přepážkami rozdělen na 3 komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Před odtokovým potrubím septiku je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Přítok a odtok do septiku  je možno uspořádat dle přání zákazníka, připojovací potrubí je v základním provedení o průměru DN 125 a DN 150. Dimenze potrubí lze upravit dle požadavku zákazníka.

Pro zjednodušení manipulace je septik plastový opatřen závěsnými oky.
Technologický komínek septiku umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu pomocí autocisterny.

K hrubému stanovení velikosti – septiku možnou použít údaje z odst. 5.4 ČSN 75 6402, vzorce z odst. 7.4.3 uvedené normy.
Znečištění odpadních vod přitékajících na čistírnu (event. septik) je možno orientačně stanovit podle počtu ekvivalentních obyvatel a specifických znečištění na jednoho ekvivalentního obyvatele (dále EO).

Počet ekvivalentních obyvatel se vyčíslí jako podíl celkového a specifického znečištění vyjádřených v BSK5 produkovaných za den. Pro výpočet počtu ekvivalentních obyvatel se používá hodnota 60 g specifického znečištění BSK5, produkovaného jedním obyvatelem za den (populační ekvivalent) – viz tab.3 ČSN 75 6402 BSK5 = biochemická spotřeba kyslíku.

 

 

Popis septik | Funkce septiku | Způsob osazení| Výpočet velikosti septiku

 

 

Hranaté plastové septiky Kruhové plastové septiky
       
 septik PSH-4  

velikost 1 až 4 ekvivalentní obyvatele

  septik PSK-2   velikost 2 až 3 ekvivalentní obyvatele
       
septik PSH-6

 velikost až 6 ekvivalentních obyvatel  

septik PSK-4 velikost až 4 ekvivalentní obyvatele
       
septik PSH-8

velikost až 8 ekvivalentních obyvatel

septik PSK-8 velikost 8 ekvivalentních obyvatel
       
septik PSH-10

velikost až 10 ekvivalentních obyvatel 

septik PSK-10 velikost 10 ekvivalentních obyvatel
       
septik PSH-12

velikost až 12 ekvivalentních obyvatel 

septik PSK-12 velikost 12 ekvivalentních obyvatel
       
septik PSH-16  

velikost až 16 ekvivalentních obyvatel

septik PSK-16  velikosti 16 ekvivalentních obyvatel
       
septik PSH-22

velikost až 22 ekvivalentních obyvatel

   

 

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod